Skip links

Digitálna tlač

Trendy v digitálnej a ofsetovej tlači.

Trendy digitálnej tlače ukazujú, že podiel celkového tlačového trhu vzrastie z 9,8% v roku 2008 na 20,6% v roku 2019. Všetky ofsetové procesy zažijú pokles hodnoty. Nová štúdia spoločnosti Smithers Pira s názvom „Budúcnosť ofsetu vs digitálna tlač do roku 2019“ ukazuje, že problém priamej konkurencie medzi digitálnou a ofsetovou tlačou je medzi poskytovateľmi tlačových služieb na dennom poriadku. Dôvodom je určenie, ktorý proces by sa mal použiť pre konkrétnu prácu.

V roku 2008 digitálna tlač dosahovala niečo menej ako 18,5% ofsetového trhu v hodnotovom vyjadrení. Do roku 2018 bude dosahovať takmer 50% ofsetového sektora po celom svete a viac vo vyspelejších regiónoch. Objem celkovej ofsetovej tlače klesne od roku 2008 do roku 2018 celosvetovo o 10,2%. Objem digitálnej tlače predpokladá nárast o 68,1%.

Digitálna tlač vs ofsetová tlač.

V spoločnosti gr8design tlačíme v špičkovej kvalite na tlačiarni Konica Minolta PRO C1060L Inovatívne využívanie digitálnej tlače pre nové výrobky a zároveň zlepšovanie úrovne služieb môže pomôcť tlačiarniam vyhnúť sa stavu, kedy by sa ofsetové tlačiarne stali tovarom. Smithers Pira (autor štúdie) predpovedá, že trendy digitálnej tlače ovplyvnia silný nárast v priemysle od roku 2013 do roku 2018, kedy prevládali atramentové tlačiarne.

Analýza trhu digitálnej tlače ukazuje, že toto odvetvie je lepšie prispôsobené na meniace sa požiadavky odberateľov tlače.

Primárny výskum vypracoval dôležité body požiadaviek kupujúcich pre kratšiu dobu spracovania a rýchlejší obrat, a využívanie verzií a personalizácia je nepretržité. Digitálna tlač a jej ekonomické hľadisko Ekonomika ofsetových a digitálnych procesov pokračuje vo vývoji. Trendy digitálnej tlače v oblasti zvyšovania produktivity a spoľahlivosti robia digitálnu tlač nákladovo efektívnejšou.

Digitálna tlač dokáže produkovať rýchle výstupy, bez potreby vynakladať čas na výrobu tlačových dosiek.

Cena na obstaranie ofsetovej a digitálna tlačiarne je rôzna. Digitálna tlač má nízke vstupné náklady, ale jednotkové náklady na kópiu sú vyššie ako u analógových tlačových systémov. Porovnanie nákladov je užitočným nástrojom pre tlačiarne ako vybrať najvhodnejší proces pre výrobu. Existujú funkcie ako tlač rôznorodých údajov, ktoré bude preferovať digitálnu tlač, zatiaľ čo sú iné nehmotné výhody, ktoré sa kupujúci alebo rôzne značky budú snažiť dosiahnuť – dobrý príklad individuálny obal, značky na trhu sa snažia zaujať zákazníkov a potenciálnych zákazníkov.

Pokračujúci pokles dĺžky trvania je kľúčovým dôvodom pre osvojenie si digitálnych technológií mnohými ofsetovými spoločnosťami. Typickými produktami digitálnej tlače sú vizitky, letáky, plagáty do formátu A3, brožúry, katalógy, etikety a samolepky, svadobné oznámenia od 1 do 1000 výtlačkov. E-shop online tlač nájdete na našom eshope, kde každý produkt má svoju online kalkulačku ceny. Ofsetová tlač je výhodná pri veľkých počtoch výtlačkov nad 2000 ks, ako sú časopisy, knihy, brožúry, letáky …

Leave a comment

Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag