ROZMERY PAPIERA:

Základným rozmerom je A0, ktorý sa rovná ploche 1m2.
Ďalšie formáty tejto rady (A1, A2, A3, A4…) vznikajú delením formátu na polovicu.

ISO STANDARD velkosti papiera (mm)

 ABC
0841 x 11891000 x 1414817 x 1297
1594 x 841707 x 1000648 x 917
2420 x 594500 x 707458 x 648
3297 x 420353 x 500324 x 458
4210 x 297250 x 353229 x 324
5148 x 210176 x 250162 x 229
6105 x 148125 x 176114 x 162
774 x 10588 x 12581 x 114
852 x 7462 x 8857 x 81
937 x 5244 x 5240 x 57
1026 x 3731 x 4428 x 40