v e ľ k o p l o š n á  t l a č

Vyrábame banery, plagáty, vinylové plachty, samolepky na autá, výklady, rollupy, tabule ... Tlačíme na veľkoplošnej tlačiarni Mimaki so šírkou tlače do 160 cm.