g r a f i c k ý   d i z a j n

Kreatívny grafický dizajn nie je len krátka, niekoľko hodinová záležitosť – je to zložitý proces tvorby a hľadania správnej voľby a štýlu; proces, ktorý pretvára nápady a myšlienky do reálnej predstavy, výsledkom čoho je ucelený grafický dizajn.

Základom pre grafický dizajn je:

  • definovať potreby a predstavy klientov, a tak dosiahnu požadované ciele
  • dizajnovať myšlienky a nápady, a tak vyrieši problém
  • dotvoriť konečný uhladený návrh, a tak docieliť najlepší možný výsledok
  • dodať projekt vždy načas a k spokojnosti klientov.
Účtujeme 0,60€/min. bez DPH